Lid worden

Contributie 2024

Het lidmaatschap voor 2024 bedraagt € 189,00,- en is als volgt samengesteld:

Lidmaatschap 2024 € 105,00 , eigen bijdrage baanonderhoud 2024 € 70,- en de KNWU Basislidmaatschap € 14,00.

Voor nieuwe leden: Komt er eenmalig €5,- administratie kosten bij.

Het lidmaatschap 2024 kost: (onder voorbehoud van wijzigingen)

per jaar na 31 mei na 30 sept.
contributie €105,00 €65,00 €32,00
Baan bijdrage €70,00 €43,00 €17,50
KNWU basis €14,00 €14,00 €14,00
Nieuwe leden €5,00 €5,00 €5,00
Totaal  €194,00 €112,00 €64,50

Dit bedrag moet worden overgemaakt naar rekening NL02 INGB 0005 4688 44 t.n.v. 'penningmeester FCC Rijswijk' te Delft ovv naam rijder en lidmaatschap 2024.

Korting: Een volgend lid uit hetzelfde gezin betaald geen baanonderhoud kosten.

Het eerste jaar betaal je altijd de baan onderhoudskosten. Het jaar erop kan je vrijdstelling krijgen voor deze kosten. Het aantal uren dat er gewerkt moet worden, om vrijstelling te krijgen, is 12 uren op jaarbasis. Dit geld alleen maar voor werken tijdens klusdagen of op andere tijden(tijdens training) mits dit aangegeven wordt bij iemand van het bestuur.

De uren zijn terug te verdienen aan onderhoud baan, voor EHBO-ers en kantinediensten.

FCC Rijswijk bestaat uit vrijwilligers. Ons doel is samen werken aan en versterken van onze club, gericht op een optimale bloei en verenigingssfeer. Wij zijn dan ook te allen tijde op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn te helpen op de club met:

*Training geven (hulptrainer)

*EHBO

*Kantinedienst

*Onderhoud baan en complex

*Diverse functies tijdens wedstrijden

*Etc

U kunt zich voor het vrijwilligerswerk melden bij het secretariaat van FCC Rijswijk.

Je kan je hier zelf aanmelden.